Glas

Klik på ikonerne nedenfor for at se yderligere detaljer

Click on the icons below to see further details

<< Return to main pagePlanglas

Sheet glass

Folia szklana

Lakštinis stiklas

F.eks. spejle, termoruder, trådglas, hærdet glas, rent glas uden ramme og kit

E.g. mirror, double-glazed windows, reinforced glass, hardened glass, clean glass without frame and glaziers' putty

Np. lustra, szyby zespolone, szkło zbrojone, hartowane, szkło czyste bez ram i kitu szklarskiego

Pvz., veidrodžiai, langai su dviem stiklo paketais, armuotas stiklas, švarus stiklas be rėmų ir stiklinimo glaistas

Glas m. ramme u. PCB / bly

Glass with frame without PCB/lead

Szyby z ramami bez PCB/ołowiu

Stiklas su rėmais be PCB / švino

F.eks. hele vinduespartier, døre og terrassepartier

E.g. whole window sections, doors and terrace sections

Np. całe okna, drzwi i części tarasowe

Pvz., ištisinės stiklo sekcijos, durys ir terasų sekcijos