Nyheder


Området for vores nye jordtip i Taastrup har vist sig at gemme på historiske hemmeligheder.

Da muldlaget blev blotlagt, kom der en bebyggelse frem, der kan dateres 6.000 år tilbage i tiden.
Og da arkæologerne for alvor gik i gang, fandt de ligeledes resterne af en ovn brugt af smede for
omkring 2.000 år siden.

Området har ligeledes en bestand af salamandere, hvortil der nu er etableret beskyttelse.Der bliver kørt 100.000 tons jord til støjvolden fra anlægsarbejder i Storkøbenhavn.
Volden forventes færdiganlagt inden for det kommende år.