Nyheder

Tak til dig der holder hjulene i gang

Siden Mette Frederiksens pressemøde onsdag d. 11. marts 2020 har Danmark ikke været det samme. Nogen blev sendt hjem, andre arbejdede hjemmefra, nogle mistede desværre også deres job, mens andre skulle forsøge at holde gang i vitale dele af vores samfund, som hospitaler og ældreplejen.

Der har med rette været givet meget ros og anerkendelse for den store indsats vores sundhedsvæsen har gjort i denne ekstraordinære tid. Men samtidigt med, at de har kæmpet for at håndtere en ny virus, så har samfundet også haft behov for at få fragtet varer og gods rundt, og derfor er denne hilsen særligt til dem.

Herfra skal lyde et meget stort tak, for de mange chauffører og vognmænd, som har sørget for at DSV Transport hver dag kan servicere vores kunder og sikre at vi kan holde gang i de mange bygge- og anlægsprojekter i Danmark. De fleste medarbejdere fra DSV Transport har siddet hjemmefra og arbejdet, hvilket har stillet ekstra krav til deres mulighed for dialog og koordinering med kollegaer, kunder, vognmænd og chauffører, men det har de formået at gøre utrolig godt. Så stor ros og anerkendelse til alle i og omkring DSV Transport, for at gøre alt dette muligt og sikre at vi kommer fornuftigt igennem en meget svær tid.

Vi har jo fået ekstra travlt efter påske, men vi skal fortsat passe godt på os selv og hinanden.

En kæmpe tak til jer alle

Tre store opgaver inden for dansk infrastruktur

Ringsted–Femern Banen

Strækningen mellem Ringsted og Femern udbygges med nyt dobbeltspor og hastighedsopgraderes med nyt signalsystem. Vi kører på opgaven, hvor der er 200.000 m3 jord og materialer, der skal flyttes. Hele strækningen skal elektrificeres, og der skal bygges og ombygges 100 broer på strækningen, så der er plads til kørerledningerne. For at give plads til kørerledningerne skal skinnerne på en strækning af en lille kilometer enten hæves eller sænkes før og efter broerne. Alle opgaverne på strækningen vil være færdige senest i 2024.

Roskilde–Holbæk Banen

Banedanmark er godt i gang med at forberede sporet til den fremtidige elektrificering af jernbanen mellem Roskilde og Holbæk. Vi er på opgaven, og i alt skal 120.000m3 materialer og jord transporteres.

Ligesom banen fra Ringsted til Femern skal Roskilde-Holbæk Banen elektrificeres. Det er til gavn for miljøet, fordi eltog udleder langt mindre CO2 end dieseldrevne tog, støjer mindre og giver et bedre miljø ved stationerne og langs banen. Derudover giver eltogene mulighed for at køre med højere hastighed.

Der bliver sænket spor fem steder under broer for at gøre plads til kørestrømsanlægget. To broer nedlægges, en erstattes af en ny og en forstærkes. Det er et omfattende arbejde at sænke sporet. Det gamle spor skal fjernes og underlaget graves ud. Derefter skal det nye spor retableres. For at få det rette fald på sporsænkningen, arbejdes der over en længere strækning.

Terminaludvidelse i Københavns Lufthavn

Mens lufthavnen står gabende tom for tiden, er vi i gang med at transportere 120.000m3 jord væk for at give plads til udvidelsen af terminal 3. Når udbygningen er færdig, vil der, efter du har passeret sikkerhedskontrollen, være skabt ekstra 80.000 m2. Den færdige terminal er 270 meter lang og rækker 60 meter ud fra den nuværende facade. Første etape af byggeriet er færdig i 2023. Anden fase i 2028. Københavns Lufthavn investerer i alt 20 milliarder kr. i udvidelse af lufthavnen frem mod 40 millioner passagerer.