Nyheder

Det er ikke blevet nemmere at drive en sund forretning inden for blokvognstransport øst for Lillebælt, da bekendtgørelsen fra 2005 hen over sommeren pludselig blev fortolket af en ny leder for politiets afdeling for særtransporter i Greve.

Før kunne en tilladelse komme indenfor 24 timer, men nu opleves der ventetider på op til fire uger. Det betyder at vores blokvogne og vores kunders entreprenørmaskinerne står stille i dage og uger, med tab for mange tusinde kroner om dagen. Samtidig har vi og flere af vores kunder oplevet at blive afbooket på planlagte opgaver, da entreprenører og vognmænd i Jylland har kunne stille med maskinerne hurtigere. Jyske vognmænd skal nemlig søge i Padborg, hvor de har kunne få transporttilladelser i løbet af en til to dage. Reglerne fortolkes forskelligt på de to særtransportkontorer i henholdsvis Padborg og Greve, så det giver en skævvridning i konkurrencen mellem landsdelene, da det er vognmandens adresse, der afgør om der søges i Padborg eller Greve.

Hvornår skal der søges en særtransporttilladelse?

Er en transport over 30,0 m. lang eller 3,65 m bred eller 4,10 m. høj eller overstiger tilladte akseltryk for et almindelig registreret køretøj, så skal der søges om lov til transporten.

Den hidtidige praksis har fungeret fint og uden uheld, ulykker eller ødelagte veje de sidste 15 år. Så grundlaget for pludselig at skulle ændre praksis kan være svær at finde. Den nye fortolkning af bekendtgørelsen betyder, at hver eneste ansøgning skal forhandles individuelt med den relevante bro- eller vejmyndighed. Det har sat kommunerne på arbejde, da de slet ikke var forberedt eller har nok kompetente medarbejdere til opgaven, siger afdelingsleder Jesper Thorning Jensen, DSV Transports blokvognsafdeling.

Færdselsstyrelsen skriver blandt andet i et brev fra 15. oktober. 2020

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at den hidtidige praksis, hvor politiet ikke i alle tilfælde sendte sagen til forhandling med kommunerne, ikke har udgjort nogen fare for trafiksikkerheden eller fremkommeligheden på vejene.

Dermed er det Færdselsstyrelsens opfattelse, at der ikke efter fortolkning af bekendtgørelsens bestemmelser stilles krav om, at hver eneste ansøgning skal forhandles individuelt med den relevante vej eller brobestyrelse.

Derfor bør lovgivningen tilpasses, så den er tidssvarende og ikke er ødelæggende for vigtige industri og anlægsopgaver i Danmark. DSV Transport er repræsenteret i DTL og ATL specialistgrupper for særtransporter. Her kæmpes der hver dag for at få den nuværende lovgivning rette til, så den passer til den dagligdag vi arbejder med. Den nuværende regel er kun skadeligt for vores erhverv, miljøet og landet som helhed.