Privatlivspolitik DSV Transports chauffør app

Betingelser for brug
For at kunne bruge denne app, er det nødvendigt at du læser og accepterer nedenstående vilkår og
betingelser.


Hvilke data indsamles og hvorfor?
Når du indgår aftale med DSV Transport om levering og kørsel af materiel, varer eller ydelser til DSV
Transports kunder, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, telefon,
e-mail m.m.) vedrørende dig som kontaktperson hos din arbejdsgiver, dig som indehaver af en
virksomhed, eller dig som chauffør hos en vognmand.


Når du er logget ind i DSV Transports chaufførapp kan du se hvilke opgaver du skal udføre, og hvilke
opgaver du har udført de seneste 7 dage. Oplysningerne er koblet sammen med
registreringsnummer på den lastbil du kører.


Appen indeholder
Appen logger din lokation (GPS signal) så længe du har appen kørende og har aktiveret GPS signalet.
Du har mulighed for at deaktivere GPS signalet i løbet af dagen, hvis du har behov, og ønske om det.
Når din arbejdsdag er slut, kan GPS signalet deaktiveres eller du kan lukke appen.

For DSV Transport og vores kunder, er det vigtigt at du har GPS signalet aktivt mens du kører
opgaver for DSV Transport. Dette er for at:

  • Kunne dokumentere ydelser overfor vores kunde, ifm evt. tvister
  • Kunne dokumentere ventetider overfor vores kunde
  • Udfærdige CO2 regnskaber og miljøaftryk til vores kunde
  • Mindske tomkørsel


Behandling af data sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 (litra b og f)

b) Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i,
eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning
forud for indgåelse af en kontrakt.
f) Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim
interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og
frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den
registrerede er et barn.

Yderligere kan personoplysninger blive videregivet i forbindelse med timeregistrering, revision, tvist,
skade eller tyveri. Oplysningerne kan derfor videregives til relevante personer herunder din
vognmand, kunder, forsikringsselskab, revisor, domstole eller politi. Behandlingsgrundlaget for
videregivelse af oplysninger, er i vores legitime interesser, jf. ovenstående bestemmelser og
revisorloven.

Hvad bruger DSV Transport data til og hvor længe?
Som chauffør vil du være oprettet med navn og kontaktoplysninger, som er koblet sammen med
registreringsnummeret på den bil, hvor du udfører opgaver for DSV Transport.

For at bibeholde informationer og dokumenter på udførte bookinger, sletter DSV Transport ikke
automatisk dine data eller data om udførte ordrer. Vi vil selvfølgelig efter dit ønske kunne
anonymisere dine personoplysninger, så vi stadig kan bibeholde købshistorikken og underliggende
dokumenter.

Data om GPS-positioner gemmes som udgangspunkt i 24 måneder og benyttes til statistisk formål.
Herefter slettes de automatisk.

I forbindelse med verserende tvister, forbeholder DSV Transport sig ret til at kunne forlænge de 24
måneder således, at samtlige informationer om sagen inkl. GPS-positioner gemmes indtil tvistens
afslutning.

Cache/lagerplads
For at Chauffør appen kan holde styr på, hvilke brugerrettigheder, der er forbundet med din profil,
gemmes der oplysninger om dette på din enhed.

Hvis du fortryder din accept
Du kan til enhver tid afinstallere DSV Transports Chauffør app.