Vigtigt for trafiksikkerheden

Vejdirektoratets område dækker i alt 3.815 km statsveje, svarende til 5 % af det offentlige vejnet i Danmark (som altså udgør 76.100 km). De 5% statsveje udgør dog 80% af den afviklede danske trafik, så behovet for at kunne færdes sikkert er stort.

Desværre oplever vores chauffører ofte, at de bliver betragtet som en direkte gene, og de bliver derfor ofte mødt af tudende bilhorn og udstrakte langfingre. Fakta er, at der findes helt specifikke krav til, hvordan vinterbekæmpelsen skal udføres. Så når to eller tre plovbiler betjener plove på motorvejen, og kører ved siden af hinanden (og dermed spærrer for bagfrakommende bilister), så er det ikke for at genere trafikken, men ganske enkelt et spørgsmål om at overholde de krav, der ligger til arbejdets udførelse. På samme måde tudes der ofte af saltbilerne, da de, efter andres opfattelse, kører alt for langsomt, og dermed udgør en forhindring i morgentrafikken. Men også her handler det om krav til arbejdets udførelse, og de regler og love der gælder for kørsel med saltspredere. Mange af vores lokale vognmænd, kører i de områder, hvor de selv er bosat, og de er naturligvis kede af at blive betragtet som en der forsinker naboerne på deres vej til arbejde. I sidste ende så kører samtlige biler med det ene formål at sikre at alle kommer frem i god behold. Så når du næste gang ser en af vores, eller vores kollegaers biler under udførelsen af vinterbekæmpelse, så vink til dem, ikke kun med langfingeren, men med hele hånden.