VI KØRER I HELE LANDET

Entreprenørkørsel

Med mere end 250 lastbiler på vejene over hele landet, udgør entreprenørkørsel det største område hos DSV Transport.

Levering af materialer

Vores entreprenørafdeling har stor logistisk erfaring og er vant til at skræddersy den rette løsning. Nogle virksomheder har brug for at få leveret et par kubikmeter grus, andre er ansvarlige for et helt motorvejsprojekt, som kræver enorme mængder af materialer. Hos DSV Transport kan vi levere alle former for grus, sten, sand, granit, sømaterialer og specialprodukter. Alt sammen med de fornødne dokumenter og certifikater til kvalitetssikring.

Bortskaffelse af jord

Jord er et særligt område, som kræver specialistviden, grundet de forskellige lovkrav, der skal overholdes. Håndtering af både ren og forurenet jord kræver oftest analyser, kontakt til myndigheder og udarbejdelse af graveplaner. Der skal indgås aftaler med jordmodtagere og udarbejdes planer for håndtering af jorden alt efter om, jorden skal til en marktip, deponi eller rens. Alt det kan vi håndtere for dig, så din virksomhed kan fokusere på selv byggeopgaven.

Vi stiller vores mange års erfaring med jord og miljøkrav til rådighed for din virksomhed, så du kan være tryg ved, at din jordhåndtering opfylder de gældende lovkrav.
Ring på tlf. 47 52 47 00 og hør, hvordan vi kan hjælpe dig.