Affaldssortering

Affaldssortering

Affald til deponering

Waste for tipping
Odpady do usunięcia
Atliekos į sąvartyną


Forurenet & farligt affald

Contaminated and hazardous waste
Odpady zanieczyszczone i niebezpieczne
Užterštos ir kenksmingos atliekos


Jern

Iron
Żelazo
Geležis


Plast & gummi

Plastic and rubber
Tworzywa sztuczne i guma
Plastikas ir guma


Byggeaffald

Construction waste
Odpady budowlane
Statybinės atliekos


Glas

Glass
Szkło
Stiklas


Pap

Cardboard
Tektura
Kartonas


Container til blandet genanvendeligt affald

Container for mixed recyclable waste
Kontener na mieszane odpady do ponownego przetworzenia
Tara mišrioms perdirbamoms atliekoms


Elektronik

Electronics
Elektronika
Elektronika


Haveaffald

Garden waste
Odpady ogrodnicze
Sodo atliekos


Papir

Paper
Papier
Popierius

 • Så er vi i gang...

  Med Drivers Academy er vi igen ”first movers”, så vi fortsat kan tiltrække dygtige chauffører.
 • De helt store opgaver

  DSV Transports deltagelse i etableringen af jernbaneforbindelsen mellem Ringsted og Femern vil vare frem til 2021. Det er etape E2001 og E2002, som vi kører for M. J. Eriksson, og det bliver til…
 • Rekordstor aktivitet i vest

  DSV Transport i Jylland og på Fyn oplever i øjeblikket historisk stor aktivitet.
 • Sådan styrker vi også DSV Transport

  Vi arbejder på mange forskellige områder i vores forretning. Derfor giver det god mening, at alle afdelinger understøtter andre forretningsområder. Det giver jo god mening, at hvis en kunde bestiller…
 • Et nyt samarbejde med vognmændene er skudt i gang

  Da vi er på konstant udkig efter at styrke vores vigtigste samarbejdspartnere, vognmændene, søsætter vi nu et nyt koncept.
 • 2017 bliver ikke som sidste år

  De sidste par år har været præget af kæmpeopgaver, som f.eks. Ringstedbanen – en opgave, som ryddede hylderne for lastbiler, når det gik hedest for sig. Det gav udfordringer for alle, at vi indimellem…